Hjem

 

       Spørsmål ang.bryggeplass og opplagsplass skal gå via via interessekontoret

        69 17 44 96

 

        Alle andre henvendelser kan sendes på mail til

        info@saugbrugsbat.net

 

        Saugbrugs båtforening holder til i Eskeviken i Halden

 

        Om hjemmesiden

        All info vil heretter bli lagt ut på hemmesiden.

Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer å lagre siden under favoritter og besøke siden

        jevnlig for å lese den informasjonen som legges ut.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAUGBRUGS BÅTFORENING


INNKALLING TIL ÅRSMØTE


11/6 d.å. i plenumsalen administrasjonsbygg  kl. 15.30                                                Dagsorden :


                                             1.      Åpning

                                             2.      Valg av dirigent og referent

                                             3.      Protokoll

                                             4.     Årsberetning

                                             5.      Regnskap

                                             6.      Innkommende forslag

                                             7.      Valg


                                  Forslag til årsmøtet må være levert styret innen 5.juni


                                                                Vel Møtt

​​​​​​​                                                                StyretBRYGGEDUGNAD

Lørdag 25.April kl. 10.00


Nå som samfunnet sakte åpner opp igjen vil vi fortsette å bygge siste del av bryggen langs kanalen for i år.

Vi må følge retningslinjer for avstand, bruk av handsker osv.

Vi server kjeks og drikke, men ta gjerne med litt kaffe.
Landganger til flytebrygger er satt ut.

Strøm til lille flytrbrygge er foreløpig ikke koblet til pga. elfeil.

Utliggere i kanalen blir lagt ut 27-28 april


GOD BÅTSOMMERVannet er nå satt på og allt er klart for å starte båtpussen.

Bryggedugnad


Vi fortsetter med å bygge brygger lang kanalen.

Vi innkaller til bryggedugnad lørdag 21. Mars kl. 10.00

Ta gjerne med kaffe og noe å bite i.

DENNE DUGNADEN ER AVLYST PGA. CORONAVIRUS
HØSTDUGNAD


Torsdag 24. oktober kl. 16.00

Arbeidet denne gang vil blant annet bestå av riving av brygge

lage benker på rasteplass, rydding på tomta.

Ta gjerne med litt kaffe

Vi avslutter som vanlig med pizza.

Vel møtt.


(dette er siste mulighet til få innbydelse til vårt populære julebord)


FELLESDUGNAD


Tirsdag 14.mai 16.00-20.00

Vi avslutter dugnaden med pizza på bryggekanten.


BRYGGEDUGNAD


Vi fortsetter med å bygge ny brygge langs kanalen

Lørdag 23.03.kl. 10.00-15.00

Vel Møtt


Husk at deltagelse på dugnad gir automatisk innbydelse til julebord

INNKALLING TIL ÅRSMØTE01.04.2019 i plenumsalen administrasjonsbygg

kl. 16.00.


Dagsorden :


1.Åpning

2.Valg av dirigent og referent

3.Protokoll

4.     Årsberetning

5.Regnskap

6.Innkommende forslag

7.Valg.


Forslag til årsmøtet må være levert styret innen 24.mars

Vel Møtt


Styret


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRYGGEDUGNAD


Vi begynner å bygge ny brygge ved den gamle slippen ytterst i kanalen.

Vi innkaller derfor til bryggedugnad lørdag 9. mars kl. 10.00-15.00

VEL MØTT TIL DUGNADVANN OG STRØM


Nå er vannet stengt i båthavnen for vinteren

Les også vedtektene pkt. 12 ang. regler for bruk av strøm i båthavnaDUGNAD 23. OKTOBER KL. 16.00


Arbeidsoppgavene denne gang vil bestå av

Demontering av gamle brygger

Fjerning av busker og trær

Generell rydding på tomta


Dugnaden avsluttes med pizza og sosialt samvær.


Alle som  stiller på dugnad vil få invitasjon til julebord.LADING AV EL-BIL


Lading av El-Bil i Eskeviken er forbudt

da det elektriske anlegget ikke er dimensjonert

for dette.
Fellesopptak med mobilkran

.

Høstens båtopptak med seilforeningens mobilkran

Båtopptak i Eskevike på fredag 28.9. fra kl. 8.00 og lørdag 29.9

til alle påmeldte båtene er tatt opp.DUGNAD


Det blir dugnad i båthavna Tirsdag 8 mai kl. 16.00

Arbeidsoppgaver vil bestå av beising av brygger, generell rydding på tomta + div.

Vi avslutter med pizza og sosialt samvær.

VEL MØTT
VANN OG LANDGANGER


Vannet er satt på og landganger til flytebrygger er på plass for sesongenVEKTBEGRENSNING


Det er satt vektbegrensning på deler av eiendommen vår på totalt vekt på 30 Tonn

Dette pga. dårlig grunn og fare for utglidning.

Det vil bli montert et skilt ved aktuelt område som opplyser dette.

Vi ber om at dette overholdes da det er hver båteier som bestiller løfting av båten sin.

Se under fliken om foreningen - vektbegrensninger.Vil vil også oppfordre alle brukere av båthavna at bom SKAL lukkes etter passering.

FELLES UTTAK MED MOBILKRAN VÅR 2018


Pga gjeldende isforhold utsettes første uttak til 13.04

Uttak vil bli på fredag og lørdag samme helg.

Uttak starter Fredag kl 08:00. Nord Vest.


SAUGBRUGS BÅTFORENING


INNKALLING TIL ÅRSMØTE20. mars d.å. i plenumsalen administrasjonsbygg

kl. 16.00.


Dagsorden :


1.Åpning


2.Valg av dirigent og referent


3.Protokoll


4.     Årsberetning


5.Regnskap


6.      Endringer av vedtekter pkt 3


7.Innkommende forslag


8.Valg.


Forslag til årsmøtet må være levert styret innen 9 .mars
Vel Møtt


Styret
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GODT NYTT ÅRStyret i båtforeningen vil ønske alle medlemmer et godt nytt år.

Vil samtidig takke for all hjelp vi har fått av dere for å gjøre båthavna våres bedre og bedre for hvert år. Det skjer også litt i båthavna nå i vinter.


FELLESDUGNAD

Tirsdag 12. September kl. 15.30 - 20.00

Vi avslutter dugnaden med pizza på brygga.


EN HENSTILLING TIL ALLE MED BÅT I KANALEN


Senk ned påhengeren din nå, da det blir trangt for alle som skal inn for å løfte opp båten, da slipper vi skader på båter og påhengere.


SJEKK BÅTEN DIN


Det har vært tyver på ferde på bryggene våre

Sjekk båten din og meld fra til Lars Erik Røyter hvis noe er galtStyret i båtforeningen vil rette en STOR TAKK til alle som har bidratt på dugnadene som gjør båthavna og bryggeanlegget våres så flott. Brygga på ene siden i kanalen er nå ferdig. Vil også ønske alle en god båtsommer 👍

AVSLUTTENDE BRYGGEDUGNAD 4. MAI kl. 16.00


Vi ferdigstiller bryggen langs kanalen for i år, og avslutter med pizza på den flotte nye bryggen.
BÅTFORENINGENS DUGNADSGJENG


Vi trenger 2 personer som kan inngå i den faste dugnadsgjengen.


Dette er en gruppe på fire personer som tar opp og legger ut landganger og utliggere.

Dette er en enkel jobb som tar noen timer en dag på våren og en dag på høsten.

De som tar på seg denne jobben blir fritatt for andre dugnader og vil bli invitert til vårt populære julebord.

Ta kontakt med Lars Erik Røyter på tlf. 41417699
Tirsdag 25. April


Vi fortsetter med bryggedugnad 16.00-20.00
NY BRYGGEDUGNAD


Styret i båtforeningen innkaller til bryggedugnad.


Tirsdag 4.4-2017  kl. 16.00-20.00
Vann og Landganger


Vannet er nå satt på og landganger til flytebryggene er også lagt ut.

ÅRETS FØRSTE BRYGGEDUGNAD


Styret i båtforeningen innkaller til bryggedugnad.


Torsdag 30.3.2017  kl. 16.00-20.00SAUGBRUGS BÅTFORENING


INNKALLING TIL ÅRSMØTETirsdag 28. mars d.å. i plenumsalen administrasjonsbygg

kl. 16.00.


Dagsorden :


1.Åpning

2.Valg av dirigent og referent

3.Årsberetning

4.Regnskap

5.Innkomne forslag

6.Valg.


Forslag til årsmøtet må være levert styret innen 10.mars

Vel Møtt


Styret

GRAVEARBEIDER VED ENDEN AV KANALEN

 

Halden komune skal legge rør over veien og det skal spuntes og støpes ny slipp for kranbil.

 

Arbeidet starter i midten av mai og det vil i perioden arbeidet pågår

ikke være mulig å sjøsette båter med kranbil innerst i kanalen.

Store båter som ikke kan sjøsettes med bil fra kanalsiden bør derfor settes ut før 15. mai.LES VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER

 

Strøm skal ikke være tilkoblet båten uten tilsyn.

 

Det er allikevel lov å lade batterier i en begrenset periode.

Sett en lapp på kabelen med info om perioden strømmen er tilkoblet.

 

Opplagsutstyr skal merkes med navn.

Master skal sikres mot klappring i tauverk.

 

 

Vannet stenges for vinteren

 

Vannet stenges i Eskeviken og utliggere blir tatt opp

Tirsdag 1. november

 

 

 

EN LITEN OPPFORDRING

 

 

Vennligst ikke parker langs veiene i havna nå når det er båtopptak.

Det blir veldig trangt for kranbilene å manøvrere mellom alle parkerte biler.

 

 

 

 

 

Vi oppfordrer alle å sjekke båten sin da en motorbåtbande

herjer langs Iddefjorden

 

Se artikkel i Halden Arbeiderblad

 

www.ha-halden.no/nyheter/politi/bat/batmotorbande-herjer-langs-iddefjorden/s/5-20-200788

 

 

 

TAKK FOR INNSATSEN

 

Vi har hatt fire dugnader i våres med fantastisk god innsats.

Ny brygge har blitt bygget halveis inn i kanalen, nye benker montert og området er ryddet og klar for sommeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saugbrugs båtforening ønsker alle en god båtsommer.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

FELLESDUGNAD 10. MAI KL. 16.00-20.00

 

Fellesdugnad med rydding av området og div andre jobber.

Vi avslutter kvelden med en matbit.

 

SJEKK BÅTEN DIN

 

Vi har observert folk i området som har "snoket" i båtene. 

Dette kan være organiserte bander som er ute for å stjele påhengere og annet

 

 

FERDIGSTILLING AV BRYGGE 25.APRIL KL. 16.00

 

Vi prøver å avslutte bryggebyggingen for denne gang og avslutter med litt mat og drikke.

 

NY BRYGGEDUGNAD

 

Vi fortsetter med å bygge brygge langs kanalkanten

Velkommen til dugnad tirsdag 19. april kl. 16.00-20.00

 

 

LANDGANGER ER LAGT UT FOR SESONGEN

 

Da var landganger lagt ut til flytebryggene og bryggene kan tas i bruk.

 

 

 

ÅRETS FØRSTE BRYGGEDUGNAD

 

Styret i båtforeningen innkaller til bryggedugnad.

Mandag 04.04.2016 kl. 16.00-20.00

 

 

 

GOD PÅSKE

 

Vannet er nå satt på i Eskeviken

Været ser også lovende ut for påsken så da ligger alt til rette for å starte båtpussen

 

 

 

SAUGBRUGS BÅTFORENING

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

 

 

Torsdag 17. mars d.å. i plenumsalen administrasjonsbygg

kl. 16.00.

 

Dagsorden :

 

1.Åpning

 

2.Valg av dirigent og referent

 

3.Årsberetning

 

4.Regnskap

 

5.Innkomne forslag

 

6.Valg.

 

Forslag til årsmøtet må være levert styret innen 10.mars

 

 

 


Det har blitt oppdaget at minst en båt har hatt ubudne gjester på torsdag 14. mai.

Det oppfordres derfor alle å sjekke båten sin snarest.

Forholdet er politianmeldt og hvis det oppdages at noen har vært ombord ta kontakt med Lars Erik Røyter

 

-----------------------------------

  

 

 

E-mail: info@saugbrugsbat.net

 

Velkommen til Saugbrugs båtforening