Styret

Styret i Saugbrugs Båtforening 2014

Leder:

Lars Erik Røyter


Nestleder:

Jan Emanuelsen


Sekretær:

Thomas Aksmo Olsen


Kasserer:

Trond Andreassen


Styremedlem:

Helge Redi


Styremedlem:

Bjørn Bakke


Styremedlem:

Daniel Røsnæs


Valgkomite:

Jørgen Evensen
Revisor:Paal Robert Lunde

Per Stenbråten


Ansvar for fortøyningsbommer


Tor Larsen                                                                          Bommene  settes ut før 1. mai

Klaus Knutsen                                                                    og tas opp etter 15 oktober.

Øystein Fredriksen

Andreas Redi