Registrering av ny lokalitet i grunnforurengning data base