Miljøarbeid

Miljøarbeid

Saugbrugs Båtforening er særlig opptatt av at vi skal ha en miljøvennlig båthavn.

Vår visjon er at havna skal være trivelig og praktisk for brukerne,

den skal fremstå som et pent og ryddig nærmiljø til Eskeviken som havna ligger i.

det skal ikke slippes ut miljøskadlige stoffer i naturen fra havna.

 

Dette er vårt mål og det må alle som benytter havna hjelpe til å nå.

Båtforeningen skal legge forholdene best mulig til rette for å få dette til.

Når det gjelder utslipp og avfallshåndtering i småbåthavner så er dette regulert med lover som

vi må følge.

Vi har lagt inn noen lenker i menyen som dere kan følge for å få mere informasjon om emnet.

 

1. april 2012 fikk vi brev fra fylkesmannens miljøvern avd. i østfold om regelverk for utslipp fra småbåthavner.

Der ble vi varslet om registrering i grunnforurensningsdatabasen og at vi kan vente kontrollaksjon.

Med brevet fulgte en spørreundersøkelse.

Spørsmål og svar fra denne spørreundersøkelsen finner du i dokumentet “brev fra fylkesmannen 18042012”

under fliken miljøarbeid.

Etter dette har vi deltatt på ett møte med fylkesmannen sammen med andre båtforeninger i østfold.

Referat fra møtet finnes under fliken miljøarbeid.