Vektbegrensning

Vektbegrensning

Det er vektbegrensning på 30 tonn innenfor det skraverte området